KM stålskorstenen fremstilles på H. Nielssons Maskinfabrik A/S.

Fabrikken er beliggende i Vester Kippinge i et idyllisk landsbymiljø, med vid udsigt over Guldborgsund og den inddæmmede Vålse vig.

H. Nielssons Maskinfabrik A/S blev grundlagt i 1922 af Henry Nielsson, som almindelig landsby smedje. Henry Nielsson, som var en driftig mand, begyndte ret hurtigt at fremstille forskellige håndredskaber til de omkringboende landmænd. Som en naturlig udvikling af dette, begyndte han at producere større og mere komplicerede ting, såsom maskiner til tørveproduktion under krigen, biogasanlæg, transportører, transportbånd og aflæsserborde til industri og landbrug. Sideløbende hermed havde han forhandlingen af forskellige landbrugsmaskiner og traktorer, såsom Allgaier, Porsche, Fiat m.m.

Anden generation
Efter at anden generation, Arne Nielsson, i 1959 havde overtaget ledelsen af virksomheden og den almindelige afmatning i landbruget var startet, begyndte man at se sig om efter et andet marked. Valget faldt i 1967 på en produktion af centralvarme kedler og tilhørende stålskorstene, som var til salg fra Kastrup Maskinfabrik (heraf navnet KM).

I begyndelsen var det kedelproduktionen man satsede mest på, men efterhånden som man fra byggesektorens side mere og mere fik øje for stålskorstenens fordele og anvendelsesmuligheder, blev det denne produktion der blev den bærende. I 1975 stoppede man helt med kedelproduktionen, så KM Stålskorstenen nu er virksomhedens vigtigste produkt.

H. Nielssons Maskinfabrik har siden starten i 1967 fremstillet mere end 100.000 KM stålskorstene, som spænder fra store industriskorstene til små villaskorstene, med hovedvægten lagt på sektionsskorstenen. Sektionsskorstenen fremstilles i standardmoduler og leveres fra lager til et bredt og velfungerende net af forhandlere spredt ud over hele Danmark.

Tredje generation
Tredje generation, Lars Nielsson, overtog i 1989 den daglige ledelse og vil fremover gøre sit til at virksomheden bliver ført videre i samme ånd, som sine forgængere og nøje følge udviklingen med henblik på tilpasning af produktet til evt. nye krav og byggetraditioner.

Kontakt os