Ventilationsskorstene bliver brugt til både små og store klimaanlæg, det kan være klimaanlæg til erhvervsejendomme, industrien, skoler, institutioner, boligejendomme osv.

Indtags og afkast skorstene bruges bl.a. til større byggerier, vi kan designe dem så de passer i form og farve efter kundens ønsker.

Hvor det kan være nødvendigt at installere aftrækskanaler, står vi klar til at fremstille aftrækskanaler efter mål. Det kan være specielle dimensioner eller design af aftrækskanaler, som skal implementeres i et bygningssæt som er kompliceret.

Skorstensanlæg
Procestekniskeanlæg kan kræve høj kvalitet og stabilitet, fordi de ofte sidder integreret i nogle procesanlæg og skal flytte store mængder luft på kort tid. Endvidere kan luften indeholde dampe eller kemiske stoffer som beskadiger anlægget materialer, det er derfor væsentligt at vælge og dimensionere udledningsrør eller luftskorsten, så det kan klare det miljø som en ventilationsskorsten kan står i eller arbejder med.

Industri- og procesventilation er ofte påvirket af temperaturforhold, forurening, luftflow etc, hvorfor det bør sikres den mest optimale løsning, både på den korte bane, men også på længere sigt, da det kan være forbundet med væsentlige omkostninger og drift forstyrrelser på de pågældende anlæg.

KM-Skorstene tilbyder fremstilling af industriventilation til:

  • Ventilationsskorsten til erhvervsejendomme
  • Ventilationsskorsten til skoler og gymnasier
  • Ventilationsskorsten til laboratorier
  • Ventilationsskorsten til storkøkkener
  • Ventilationsskorsten til idræts- og sportshaller
  • Ventilationsskorsten til svømmehaller

Kontakt os  hvis du ønsker rådgivning eller tilbud på ventilationsskorsten.

Kontakt os